PORT

PORT

Statki odbywające wycieczki w morze odpływają z Wybrzeża Władysława IV, położonego na wyspie Uznam w centrum miasta. Na Świnie cumują statki pasażerskie, a także holowniki i statki ratownicze. Świna, będąca środkowym ujściem Odry do Bałtyku, to rzeka bardzo kręta. Ma ona 17 km długości. Właśnie ze względu na jej krętość przekopano na pd. od miasta w latach 1874 - 80 kanał przez wyspę Uznam, przez co skrócono drogę do Szczecina i ułatwiono żeglugę. Długość trasy ze Świnoujścia do Zalewu Szczecińskiego wynosi ok. 9,3 km. Nasz statek płynie w kierunku przeciwnym, ku ujściu Świny do Zatoki Pomorskiej. Po prawej stronie półwysep Kosa z niewielkim pomnikiem Polskiego Marynarza. Na drugim brzegu Świny, na wprost dworzec kolejowy na Warszowie, ku pd. Dworzec Promów Morskich oraz ODRAPORT . Płyniemy na pn. pomiędzy wyspą Uznam i Wolin.
W tym rejonie, na brzegach obydwu wysp, przed ponad 1000 lat Wolinianie zbudowali dwa obronne grody. Według przekazów historycznych, grody te zniszczył najpierw potężny sztorm, a następnie Duńczycy podczas inwazji na ziemie rejonu Odry w XII w. Późniejsze informacje o tych okolicach są skromne. Wiadomo jednak, że działali tu przewoźnicy, którzy pomagali kupcom przy przeprawach przez Świnę. W okresie panowania szwedzkiego 1630 - 1720 wykorzystywano dla żeglugi głównie Pianę, zach. ujście Odry do Bałtyku. Dopiero w XVIII w. kupcy szczecińscy rozpoczęli tu większe inwestycje, których celem było uniezależnienie się od szwedzkich ceł na Pianie. Prace szły powoli. W 1759 r. Szwedzi napadli na Świnoujście i zatopili pogłębiarki, by w ten sposób uniemożliwić budowę portu. W 1773 r. wykonane prace w dużej części zniszczył sztorm. W latach 1807 - 1814 urzędowali tu celnicy francuscy, którzy pilnowali, by nie przemycano towarów angielskich na kontynent - czasy napoleońskie. Port mimo to stale się rozwijał, służąc głównie Szczecinowi w zakresie handlu i niemieckiej marynarce wojennej. W 1945 r. został zbombardowany przez lotnictwo alianckie. Praktycznie aż do chwili obecnej stale trwa odbudowa i rozbudowa portu. Płynąc ku pn. możemy obserwować główne nabrzeża portu handlowego, położone na brzegu wyspy Wolin. Bezpośrednio na pn. od dworca kolejowego znajduje się Nabrzeże Portowców o długości 215 m i głębokości wody 38 stóp (11,6 m). Posiada ono pirs (betonową wysepkę) ułatwiający wyładunek towarów na barki. Często prowadzi się tu odlichtunek, czyli wyładowanie części towaru, by zmniejszyć zanurzenie statku, który potem może płynąć z resztą ładunku do Szczecina. Dwa dźwigi 16 tonowe do obsługi statków. Bezpośrednio do Nabrzeża Portowców przylega Nabrzeże Paliw Płynnych wyposażone w zbiorniki dla przyjmowania i wysyłania ropy naftowej i jej produktów. Nabrzeże Górników to kolejna partia portu handlowego. Tu głębokość wynosi 42 stopy (12,8 m). Długość nabrzeża eksploatacyjnego 270 m, a barkowego 130 m. Jest to port węglowy. Posiada taśmowiec o zdolności przeładunkowej 2,000t/h, rozmrażalnie wagonów i wywrotnice wagonową. Kolejne Nabrzeże Hutników znajduje się w rejonie, gdzie dawniej był jeden z fortów obronnych, zlikwidowany podczas budowy portu. Nabrzeże ma długość 325 m, głębokość wody 42 stopy. Pracuje tu suwnica bramowa o udźwigu 40 t i suwnica o udźwigu 25 ton. Nabrzeże Chemików znajduje się tam, gdzie widzimy latarnię morską. Długość nabrzeża 282,5 m, głębokość wody 42 stopy. Zostało ono uruchomione w 1980 r. i jest wykorzystywane głównie dla przeładunków surowców chemicznych, przeznaczonych dla zakładów chemicznych w Policach. Przeprowadza się tu załadunek i wyładunek towarów ze statków na barki lub do magazynu, a także z magazynu na barki. Magazyn mieści 100 tys. ton surowca. Zarówno magazyn, jak i taśmociągi są kryte, dzięki czemu środowisko przyrodnicze chronione jest przed zapyleniem. Nabrzeże wyposażono w suwnice bramową o udźwigu 20 ton oraz terminal płynnego paku.
Statek płynie dalej na pn.. Już na prawie na plaży znajduje się fort, który dawniej bronił statkom wejścia na Świnę. Dalej wznosi się wieża dyspozycyjna Kapitanatu Portu, o nowoczesnym kształcie, zbudowana w 1970 r. Mijamy wsch. falochron i wypływamy na wody Świdnej Zatoki (pd. fragment Zatoki Pomorskiej), nad którą leży port w Świnoujściu. Wypływamy na redę, gdzie gromadzą się statki czekające na zezwolenie wejścia do portów w Świnoujściu i w Szczecinie. Wypływamy na Bałtyk. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż przez ten rejon morza płynął w 1829 r. Adam Mickiewicz w drodze z Petersburga do Lubeki. Stąd możemy oglądać panoramę Świnoujścia oraz wysp Uznam i Wolin.

 


 

Strona główna GŁOS ŚWINOUJŚCIA PORT DO UJŚCIA WARSZÓW PLAN MIASTA DO GRANICY ŚRÓDMIEŚCIE POŁOŻENIE